Vyhledávání

Kontakt

Svatba vesele
LADISLAV a spol.
Pilníkovská
19012 Praha

ladislavblahak@gmail.com

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Svatba a proslov na svatbě

14.08.2020 21:02

SVATBA A SVATEBNÍ PROSLOV, KTERÝ VŠECHNY UPOUTÁ

proslov na svatbu

Máte-li v plánu se brát a připravujete svatbu, budete potřebovat vhodný svatební proslov. #Svatba je veselá záležitost a při tom i vážná, protože jde o vaše rozhodnutí být spolu, snášet dobré i zlé a zkrátka táhnout za jeden provaz. Ideálně přenesete odpovědnost za proslov i jeho obsah na někoho důvěryhodného z rodiny a tak jsou tyto řádky vlastně více pro něj. To on musí odhadnout pár podle různých měřítek, jako je věk, důstojnost, nebo naopak trochu ztřeštěnosti, záliby i koníčky, profese i povinnosti, ale především společné zájmy a možná už i děti. Určitě máte někoho, kdo o vás ví vše podstatné pro vytvoření proslovu, který nebude nudný. Měl by vyvolat u posluchačů zájem, pobavit je, ani dojetí neuškodí, protože emotivní proslov je ten nejlepší. Chce to prostě trochu talentu a tato fáze svatby tím dostane svůj punc.

Tradičním řečníkem bývá otec novomanželky, ale v této věci se tradice moc nedodržují a snaha je spíše o účelnost, takže má přednost ten, u koho je předpoklad, že se svatebního proslovu zhostí nejlépe. Může jít o někoho z rodičů i tet a strýců, ale také o sourozence nebo známé. Přičemž jako předřečník, který uvede proslov, může být otec nevěsty.

JAK DÁT DOHROMADY SVATEBNÍ PROSLOV

Někdo jiný může proslov napsat, zatímco druhý ho přečte. Jeden má třeba talent druhu prozaika nebo poety a druhý je schopen dramatičtějšího přednesu. Ze svatebního proslovu se tak může stát perla a měl by být na památku celý nafilmován. Každopádně, vybrat jeho tvůrce a interpreta je na vás. Někdy se ovšem stane, že vám někdo z příbuzenstva nabídne sám přípravu proslovu. Konzultujte s ním raději předem styl, aby nedošlo k trapnému nedorozumění. Stává se také, že svatební proslov nechají novomanželé náhodě a po úvodní řeči rodičů, požádají vytipovaného známého, aby vypotil nějaké moudro tzv. z voleje. Neplánované věci dost často mívají nejzajímavější průběh a tento způsob se určitě hodí pro chaotičtěji organizované svatby, ale není to podmínkou. Každý by se měl před svou řečí představit a uvést i příbuzenství, aby si ho ostatní mohli zařadit, pokud jim není zmám.

OBSAH SVATEBNÍHO PROSLOVU

Už jsme zmínili, že svatební proslov musí zaujmout, pobavit, případně dojmout a přidáme ještě informovat a přát. Tvůrce tedy bude mít nelehkou práci sesumírovat vhodný úvod – nemusí být obsáhlý a bude se týkat toho, že se právě odehrává jeden krok do společného života, pak případně i vtipně informace o novomanželích – lze zmínit i jejich nejbližší – a na závěr popřát pokud možno bez frází a otřepaných rčení. To platí pro celý svatební proslov. Když mluví starší generace k mladým, může si dovolit i nějaké to moudro zaobalené do vtipné formy. Když je vůle, mohou se vystřídat řečníci a vyzdvihnout dobré vlastnosti každého z novomanželů, případně upozornit na drobné povahové nedostatky vtipnou formou, protože nikdo nejsme dokonalý a právě takové běžné nedostatky jsou vlastně velmi sympatické. Obvykle promluví i ženich a nevěsta střídavě o tom, jak se poznali a co už spolu zažili, případně mohou uvést hlavní důvod svého rozhodnutí, z něhož jejich svatba vzešla. Hlavně krátce a trochu vtipně, protože už v průběhu proslovu jste součástí svatební zábavy z pohledu většiny svatebčanů. Nicméně vzájemná slova mohou být i jakýmsi představením jeden druhého ostatním a také vzájemným neformálním slibem před rodinou, že budete jeden druhému oporou. Maminky pláčou a otcové si dají štamprle. On svatební proslov má stejně končit pozvednutím sklenek a vyslovením dobrého přání do života pro novomanžele. Hlavně žádnou frázi. Buďte originální.

Velmi originální je veršovaný vtipný svatební proslov na míru. Na míru v tomto případu znamená, že básnířka sestaví a konzultuje předem asi tak dvanáctiverší podle vámi dodaných informací. Tato služba je velmi levná na to, jakého efektu pak verše dosáhnou. Mluvte ve verších a získáte pozornost. Pokud tedy víte dostatek informací o novomanželích, neváhejte. Všichni budou překvapeni. Mile a vesele. Naše básnířka Jana je vám k dispozici a svatba bude mít zase trošičku jiný rozměr.

SVATBA NESMÍ NUDIT

 Proto svatební proslov zestručněte. Vypíchněte to důležité a nerozebírejte včerejší snídani – obrazně řečeno. Všeho špetku, i humoru. Pozor na zesměšňování, to není humor a končí trapně. Svůj proslov nečtěte. Napsat si hlavní body není na škodu, ale vezměte to spatra. Občas jukněte do poznámky, abyste se neztratili, ale mluvte přirozeně, jak vám zobák narostl. Získáte si publikum i ovace. Ne, že by o to šlo, ale všeobecné náladě to určitě neuškodí. Pokud přísady svého svatebního proslovu správně odměříte i s trochou neškodného koření, půjde o umělecké dílo, jehož záznam od novomanželů určitě na žádost dostanete. Tak hodně tvůrčího zápalu, inspirace a také štěstí.