Vyhledávání

Kontakt

Svatba vesele
LADISLAV a spol.
Pilníkovská
19012 Praha

ladislavblahak@gmail.com

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Předmanželská smlouva je někdy nezbytná

16.08.2011 00:15

Předmanželská smlouva a společné jmění manželů

Předmanželská smlouva je dohoda mezi snoubenci, kterou se upravují vzájemné majetkové vztahy. Majetková úprava v manželství vychází z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., konkrétně z § 143 až 151. Majetkové vztahy mezi manžely tak mohou v pořádku fungovat i bez předmanželské smlouvy nebo bez jiného dokumentu, uzavřeného klidně až v průběhu manželství. Společné jmění manželů představuje majetek, který nabyl jeden z nich nebo oba během manželství. Jsou zde však definovány určité výjimky, jako například dědictví, dar nebo získání majetku restitucí. Majetek však tvoří i závazky, které vznikly jednomu nebo oběma z partnerů, tzn například dluhy. Když manželství zanikne, musí se tento majetek nějak vypořádat. V ideálním případě má každý z manželů nárok na polovinu. Toto je však možné upravit právě v předmanželské smlouvě, protože např. jeden z manželů může vstupovat do manželství s prosperujícím podnikem ve strmém růstu, na kterém však pracoval léta před manželstvím. Pak je spravedlivé takovou věc v manželské smlouvě zohlednit.

Správná podoba předmanželské smlouvy

Smlouva se uzavírá formou notářského zápisu, jinak není právoplatná. Společné jmění manželů se může během manželství rozšířit nebo zúžit a je tak možné ve smlouvě vše podrobně specifikovat, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost. Jestliže partneři nemají zájem na společném vlastnictví, mohou si vyhradit vznik společného jmění až ke dni zániku manželství. Výjimku zde představuje vybavení domácnosti. Smlouvou není možné měnit podíl, v jakém manželé v budoucnu nabývají vlastnické právo. Může se pouze stanovit, zda majetková hodnota nebo závazek spadá do jejich společného jmění. Je třeba prostudovat paragrafy, nebo konzultovat s právníkem.

Je možené, že jeden z partnerů v budoucnosti očekává vysoké příjmy nebo naopak závazky, předmanželskou smlouvu stojí za to zvážit. Vyhne se tak případným konfliktům i ohrožení majetku celé rodiny. Pokud partneři vlastní již nějaký majetek před svatbou, nespadá tento majetek po obřadu do společného jmění, ale zůstává i nadále oddělený - ve výlučném vlastnictví. Předmanželská smlouva se takového majetku netýká. Při zániku manželství se dle manželské smlouvy rozděluje jen to, co v ní bylo sjednáno. Předmanželská smlouva představuje určitou jistotu, na které se oba partneři dohodli.