Vyhledávání

Kontakt

Svatba vesele
LADISLAV a spol.
Pilníkovská
19012 Praha

ladislavblahak@gmail.com

Otázky a odpovědi

Nebyly nalezeny žádné otázky.

Důležité info i zajímavosti o svatbách

28.10.2013 15:31


Znáte formality pro uzavření manželství?
Pakliže se chcete vdávat či ženit, budete muset navštívit pověřený matriční úřad. Je jím matrika v obci podle trvalého bydliště jednoho z partnerů. Tam vyplníte žádost o uzavření manželství, ke které připojíte platné doklady - viz níže.
Pro civilní sňatek budete potřebovat rodný list, doklad o státní příslušnosti (občanský průkaz, pas, průkaz vojáka z povolání), doklad o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (opět stačí občanský průkaz) a pravomocný rozsudek o rozvodu (v případě rozvedených) či úmrtní list zemřelého manžela/manželky (u vdov/vdovců).
U církevního sňatku je potřeba předložit ty samé dokumenty jako u civilního. Navíc je však potřeba dodat osvědčení vydané příslušnou matrikou o tom, že snoubenci splňují všechny náležitosti pro uzavření manželství.
V současnosti je možné uzavírat také takzvaná registrovaná partnerství. K nim oba partneři předkládají rodné listy, doklady o státní příslušnosti, místě trvalého pobytu a rodinném stavu.
Svatba s cizincem
Jestliže chce cizinec uzavřít sňatek v ČR, musí předložit rodný list, doklad o státním občanství a právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší než 6 měsíců), potvrzení o stavu a pobytu (nesmí být starší než 7 dní) a případně také úmrtní list manžela/manželky nebo pravomocný rozsudek o rozvodu. Rovněž musí být potvrzeno, že toto manželství bude uznáno i v zahraničí. Jaké listiny má cizinec dodat, udává vždy matrikářka. Dle národů se totiž mohou vyskytovat určité rozdílnosti. Doklady v cizím jazyce je potřeba přeložit do češtiny, a to s pomocí soudního tlumočníka. Jestliže cizinec česky nemluví a nerozumí, musí být tento tlumočník zapsán v seznamu znalců a tlumočníků. Jeho účast si cizinec sám hradí.
Poplatky na svatbě
Správní poplatky se platí v případě, že se svatební obřad koná mimo úředně stanovenou dobu a místnost, dále při uzavírání sňatku mezi partnery, ze kterých jeden nebo oba nemají trvalý pobyt v ČR.
Dříve hradili náklady na svatbu rodiče nevěsty, dnes se však častěji přistupuje k rozdělení nákladů mezi oba snoubence, samozřejmě s ohledem na jejich finanční situaci. Nevěsta obvykle platí snubní prsten a košili pro ženicha, dále také ubytování pro hosty. Ženich platí loučení se svobodou, svůj oblek, prsten a kytici pro nevěstu a správní poplatek na matrice.
Podle zvyklostí zde vystupují také rodiče. Ty nevěsty platí nevěstiny šaty a doplňky, svatební oznámení, dekoraci vozu, hostiny, oddacího místa, dále také kytice pro družičky, svatební dary a občerstvení, fotografa a dopravu. Rodiče ženicha by měli platit nápoje na svatební hostině a svatební cestu. Obě rodiny dávají novomanželům svatební dary.
Jak na zasedací pořádek a řazení svatebčanů
Ano, i zasedací pořádek má své zásady. Ženich s nevěstou jednou každý jiným vozem. Ženich jede se svým svědkem, za nimi následují rodiče ženicha a nevěsty, poté zbývající svatebčané a na závěr jede nevěsta se svým svědkem. Pořadí může být však i trochu jiné - například: ženich jede s matkou, po nich následuje matka nevěsty s otcem ženicha, svědkové, příbuzní  a další svatebčané, nakonec nevěsta s otcem. Poslední možností je, že nejprve jedou rodiče, poté ženich s nevěstou, dále svědkové a nakonec příbuzní a zbývající svatebčané.
Svá pravidla má i vstup do obřadní síně. Nejprve by měl vejít ženich se svou matkou, poté matka nevěsty a otec ženicha, dále následují prarodiče, družičky, mládenci, další svatební hosté, svědkové a nakonec nevěsta se svým otcem. Ten před oddávajícím stolem předá nevěstu ženichovi. Pořadí opět může být trochu jiné - například nejprve vstoupí ženich a nevěsta, po nich svědkové, poté rodiče a nakonec svatebčané. Z pohledu od oltáře stojí ženich na pravé straně, nevěsta vlevo. Je dobré se připravit dostatečně předem a předejít tak nervozitě a nedorozuměním.

 


Více zde: https://www.svatba-vesele.cz/napiste-nam/